Artykuły:
Zadania wykonywane przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Kraju Związkowym Brandenburgia
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 20, 2016, Strony 77 - 95
Pobierz artykuł PDF
Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia
Prawo, , Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 199 - 207
Pobierz artykuł PDF
Rola prawa działalności kulturalnej w indoktrynowaniu społeczeństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — część II
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 181-191
Pobierz artykuł PDF
Rola prawa działalności kulturalnej w indoktrynowaniu społeczeństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej — część I
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 381-390
Pobierz artykuł PDF
Usługi publiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług niematerialnych
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 183-195
Pobierz artykuł PDF