Artykuły:
Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 163-181
Pobierz artykuł PDF