Artykuły:
Administracja w Unii Europejskiej — podziały i postacie
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 105 - 113
Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień komparatystyki prawniczej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 219 - 234
Pobierz artykuł PDF
Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 111 - 132
Pobierz artykuł PDF
Państwo administracyjne
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 575-585
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalna administracja publiczna jako miejsce spotkania prawa publicznego i prawa prywatnego w dobie transformacji prawa publicznego w Europie
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 273-284
Pobierz artykuł PDF
Badanie samorządu terytorialnego w Europie. Przykład Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group for Public Administration — EGPA)
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 139-149
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o pojęciu i funkcjach państwa
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 353-362
Pobierz artykuł PDF