Artykuły:
Raumplanung in Deutschland und Polen – eine rechtsvergleichende Skizze
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 45-67
Pobierz artykuł PDF