Artykuły:
Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 253 - 256
Pobierz artykuł PDF
Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Dialog sądów europejskich i jego konsekwencje
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 257 - 281
Pobierz artykuł PDF
Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego
Prawo, 317, 2015, Strony 89 - 106
Pobierz artykuł PDF