• Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora

Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora

Przemysław Kaczmarek
Google Scholar Przemysław Kaczmarek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.