• Przedsiębiorstwa publiczne we Francji. Prywatyzacja zadań publicznych — kierunki zmian

Przedsiębiorstwa publiczne we Francji. Prywatyzacja zadań publicznych — kierunki zmian

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.62
Lidia Zacharko
Google Scholar Lidia Zacharko
Publikacja:

Abstrakt

Rozważania nad temat statusu przedsiębiorstw publicznych we Francji w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia administracji publicznej potwierdzają złożoność problemów, które są przedmiotem szerokiego dyskursu naukowego. Administracja publiczna nie może odgrywać jedynie roli regulatora rynku usług, w związku z czym miarodajnym kryterium rozstrzygnięć odnośnie do granic prywatyzacji zadań publicznych winno być nie tylko kryterium opłacalności, ale też kryterium interesu publicznego, to jest zagwarantowanie ciągłości zaspokajania potrzeb społecznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.