• Koncepcja współzarządzania w administracji publicznej — ujęcie z punktu widzenia nauki administracji

Koncepcja współzarządzania w administracji publicznej — ujęcie z punktu widzenia nauki administracji

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.32
Stanisław Wrzosek
Google Scholar Stanisław Wrzosek
Publikacja:

Abstrakt

Współzarządzanie w administracji publicznej jest koncepcją mającą istotne znaczenie w wyznaczaniu celów działania administracji w ramach samorządu terytorialnego. Musi ono odzwierciedlać misję administracji. Realizacja koncepcji współzarządzania wymaga analizy w ramach nauki administracji procesu decyzyjnego w jednostkach administrujących (urzędach). W tym zakresie przedstawiciele nauki administracji mogą korzystać z dorobku nauk o zarządzaniu. Należy wypracować niezbędne do realizacji koncepcji współzarządzania relacje podmiotów administracji z ich otoczeniem zewnętrznym. Szczególnie ważne jest określenie relacji z podmiotami wchodzącymi w skład wspólnoty samorządowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.