• Związki publicznoprawne w świetle teorii rywalizacji hierarchii

Związki publicznoprawne w świetle teorii rywalizacji hierarchii

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.30
Piotr Szreniawski
Google Scholar Piotr Szreniawski
Publikacja:

Abstrakt

Rozprawa Tadeusza Bigi często staje się inspiracją do rozważań na różnorodne tematy. Jednym z nich jest to, że samorząd i władza państwowa mogą być postrzegane jako rywalizujące hierarchie, a pozycja prawna korporacji potencjalnie się wiązać z większą lub mniejszą autonomią. Administracja publiczna jest specyficzną hierarchią, odznaczającą się określoną trwałością i charakterystyczną kulturą organizacyjną, która powinna być związana z samoograniczeniem się w  zakresie rywalizacji z innymi hierarchiami.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.