• Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi

Fundacje prawa publicznego w świetle dorobku naukowego Tadeusza Bigi

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.23
Radosław Mędrzycki
Google Scholar Radosław Mędrzycki
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka pojęcia fundacji prawa publicznego na tle refleksji Tadeusza Bigi poświęconej związkom publicznoprawnym. Należy podkreślić ogromne znaczenie dorobku Profesora dla obecnej doktryny prawa administracyjnego. Rozważania podjęte w artykule są zobrazowane przykładami współczesnych fundacji prawa publicznego. Treść artykułu dzieli się na trzy rozdziały oraz wstęp i zakończenie z wnioskami. W badaniach użyto metody teoretycznoprawnej oraz dogmatycznoprawnej. Badania wykazały, iż istnieje teoretyczna możliwość zaliczenia fundacji prawa publicznego do kategorii związków publicznoprawnych, chociaż taka kategoryzacja napotyka na trudności związane z rzeczowym substratem fundacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.