• Związki publicznoprawne a podmiotowość w wykonywaniu władzy publicznej na tle myśli Tadeusza Bigi

Związki publicznoprawne a podmiotowość w wykonywaniu władzy publicznej na tle myśli Tadeusza Bigi

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.19
Mariusz Krawczyk
Google Scholar Mariusz Krawczyk
Publikacja:

Abstrakt

Tekst dotyczy podmiotowości w wykonywaniu władzy publicznej na przykładzie związków publicznoprawnych (samorządów). Podmioty te wykazują pewną specyfikę z uwagi na ich zdecentralizowaną postać i działanie w ramach zasady samodzielności. Nie chodzi jednak o wymiar strukturalno-organizacyjny, lecz o moment wykonywania władczych uprawnień. W tym obszarze zasady działania władz samorządowych są takie same jak innych podmiotów publicznych. Różnica sprowadza się zasadniczo do możliwości kreowania własnej polityki przez samorządy i zakresu władzy dyskrecjonalnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.