• Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy

Instytucje wzmacniające korporacyjny charakter gminy

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.18
Mariusz Kotulski
Google Scholar Mariusz Kotulski
Publikacja:

Abstrakt

Instytucje prawne umożliwiają mieszkańcom gminy — członkom wspólnoty samorządowej — aktywny udział w sprawowaniu władzy, kontrolowanie jej, a także współdecydowanie o części budżetu. Zwiększają poczucie partycypacji i współodpowiedzialności za decyzje podejmowane przez członków korporacji. Korporacyjne podejście do gminy tworzy upodmiotowienie tej samorządowej wspólnoty pod względem prawnym, socjologicznym i aksjologicznym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.