• Gmina wyznaniowa w świetle koncepcji Tadeusza Bigi

Gmina wyznaniowa w świetle koncepcji Tadeusza Bigi

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.17
Jerzy Korczak
Google Scholar Jerzy Korczak
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie statusu prawnego gmin wyznaniowych w świetle przepisów prawa przełomu wieków XIX i XX oraz okresu II Rzeczypospolitej. Jego celem jest ustalenie, czy status ten odpowiada założeniom koncepcji Tadeusza Bigi zaliczenia gmin wyznaniowych do kategorii pojęciowej związków publicznoprawnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.