• Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego

Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.16
Marta Kisielowska
Google Scholar Marta Kisielowska
Publikacja:

Abstrakt

Tadeusz Bigo w swojej publikacji Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego dokonał analizy pojęcia samorządu terytorialnego, a przede wszystkim relacji państwa względem samorządu. W pracy poruszył niezwykle ważne zagadnienie możliwości przysługiwania jednostkom samorządu terytorialnego publicznych praw podmiotowych. W niniejszym artykule dokonano analizy poglądów T. Bigi na tle obowiązujących uregulowań prawnych oraz stanowiska współczesnej doktryny.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.