• O pojęciu i klasyfikacji związków publicznoprawnych

O pojęciu i klasyfikacji związków publicznoprawnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.15
Joanna Człowiekowska
Google Scholar Joanna Człowiekowska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia podstawowe założenia koncepcji związków publicznoprawnych Tadeusza Bigi i akcentuje jej aktualność. Koncepcja wskazuje na związek między pojęciami: związki (korporacje) publicznoprawne, samorząd, decentralizacja.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.