• Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

Związek jednostek samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.14
Maciej Błażewski
Google Scholar Maciej Błażewski
Publikacja:

Abstrakt

Związki jednostek samorządu terytorialnego mogą posiadać status organizatora publicznego transportu zbiorowego. Realizują one wówczas dwa rodzaje obowiązków: zapewnienie usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej oraz sprawowanie nadzoru regulacyjnego nad działalnością prywatnych przewoźników świadczących usługi przewozowe. Powierzenie wykonania tego zadania związkowi jednostek samorządu terytorialnego służy zwiększeniu sprawności oraz zmniejszeniu kosztochłonności jego wykonania.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.