• Usługi publiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług niematerialnych

Usługi publiczne w czasie pandemii COVID-19. Analiza z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług niematerialnych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.13
Jolanta Behr
Google Scholar Jolanta Behr
Publikacja:

Abstrakt

Pandemia COVID-19 jest jedną z wielu pandemii, z którymi ludzkość będzie musiała się zmierzyć w nieodległym czasie. Wywiera ona wpływ na funkcjonowanie podmiotów publicznych i stosunki społeczne. Jednym z obszarów najbardziej dotkniętym jej skutkami są usługi niematerialne, których świadczenie należy do głównych zadań związków publicznoprawnych, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Sposób i zakres świadczenia usług publicznych uległ istotnej zmianie. Z powodu ryzyka wystąpienia kolejnych pandemii, ważne jest zidentyfikowanie jak największej liczby problemów i wyzwań związanych z tą sferą oraz wypracowanie skutecznych ich rozwiązań, aby podmioty publiczne były jak najlepiej przygotowane do funkcjonowania w trudnych warunkach, a jednocześnie by nie były naruszane prawa i wolności człowieka i obywatela. W pracy wskazano główne problemy związane ze świadczeniem usług niematerialnych w czasie pandemii i zaproponowano sposoby ich rozwiązania.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.