• Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej

Udział izb gospodarczych w decentralizacji władzy publicznej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.12
Kazimierz Bandarzewski
Google Scholar Kazimierz Bandarzewski
Publikacja:

Abstrakt

Izby gospodarcze stanowią organizację zrzeszającą przedsiębiorców, będącą według ustawy formą samorządu gospodarczego. Samorząd ten, w przeciwieństwie do samorządu terytorialnego, ma zróżnicowaną postać. Zawarta w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP regulacja samorządu gospodarczego nie pozwala na jego zakwalifikowanie do kategorii podmiotów prawa publicznego i nie można go uznać za formę decentralizacji władzy publicznej. Nie stanowi to przeszkody przed sporadycznym przekazywaniem izbom gospodarczym zadań publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.