• Nowe formy współdziałania międzygminnego we Francji — metropolia Wielki Paryż („Grand Paris”)

Nowe formy współdziałania międzygminnego we Francji — metropolia Wielki Paryż („Grand Paris”)

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.11
Lidia Zacharko
Google Scholar Lidia Zacharko
Adrian Zacharko
Google Scholar Adrian Zacharko
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w modelu samorządu terytorialnego we Francji. W koncepcji samorządu terytorialnego istotne miejsce zajmują różne formy współdziałania międzygminnego na obszarach metropolitalnych. Obszary metropolitalne stanowią złożoną strukturę, w skład której wchodzą gminy czy departamenty. Tworzenie wielkich struktur przestrzenno-gospodarczych stanowi odpowiedź na postęp cywilizacyjny i konieczność usprawnienia działania struktur samorządowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.