• Badanie samorządu terytorialnego w Europie. Przykład Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group for Public Administration — EGPA)

Badanie samorządu terytorialnego w Europie. Przykład Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group for Public Administration — EGPA)

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.10
Jerzy Supernat
Google Scholar Jerzy Supernat
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera syntetyczne omówienie badań samorządu terytorialnego prowadzonych przez Stałą Grupę Badawczą nr 5: Samorząd Regionalny i Lokalny Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group for Public Administration — EGPA). Poczynając od momentu utworzenia w 2010 roku, Grupa 5 w coraz szerszym zakresie angażuje się w porównawcze badanie samorządu terytorialnego w Europie, stając się uznanym europejskim forum dla subnarodowej administracji i subnarodowego rządzenia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.