• Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej. Organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim

Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej. Organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.9
Witold Małecki
Google Scholar Witold Małecki
Publikacja:

Abstrakt

Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej polega na tworzeniu i kontrolowaniu przestrzegania norm kształtujących sposób wykonywania danej działalności przez podmioty prowadzące tę działalność. W prawie rosyjskim samoregulacja realizowana jest przede wszystkim w ramach funkcjonowania organizacji samoregulacyjnych zrzeszających podmioty określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Organizacje samoregulacyjne funkcjonują jako organizacje o dobrowolnym członkostwie oraz organizacje o obowiązkowym członkostwie. W określonych dziedzinach działalności gospodarczej i zawodowej uzyskanie członkostwa w organizacji samoregulacyjnej, uwarunkowane spełnieniem pewnych przesłanek, stanowi prawny wymóg podjęcia danej działalności. Z tej przyczyny organizacje samoregulacyjne o obowiązkowym członkostwie należy uznać za korporacje prawa publicznego. Publicznoprawne znamię tych organizacji odznacza się charakterem transcendentnym, z uwagi na oddolny sposób ich tworzenia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.