• Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego

Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.5
Oleh Ilnytskyi
Google Scholar Oleh Ilnytskyi
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia badanie normatywnej definicji „jednostki budżetowej” i na podstawie analizy podanych w przepisach cech proponuje jej uzupełnienie i doprecyzowanie. Zasadnicza treść cechy instytucjonalnej jest prezentowana poprzez definicję jednostki budżetowej jako podmiotu prawa publicznego, co pozwala na ustalenie specyfiki trybu tworzenia, stosunków korporacyjnych, reżimu własności w działalności jako podmiotów gospodarczych na Ukrainie. Cecha finansowo-zabezpieczeniowa i cecha finansowo-wynikowa pozwalają określić miejsce jednostki budżetowej w systemie budżetowym, kształtując charakterystykę współzależności ze scentralizowanym publicznym funduszem środków pieniężnych — budżetem. Wykorzystane zostało doktrynalne podejście do klasyfikacji jednostek budżetowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.