• Prawne kształtowanie się samorządu narodowościowego na Węgrzech na przełomie XX i XXI wieku

Prawne kształtowanie się samorządu narodowościowego na Węgrzech na przełomie XX i XXI wieku

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.3
Jarosław Dobkowski
Google Scholar Jarosław Dobkowski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy genezy i ewolucji legislacyjnej podstaw prawnych funkcjonowania samorządu narodowościowego na Węgrzech w okresie transformacji ustrojowej. Zagadnienie jest istotne dlatego, że Węgry to jedno z nielicznych państw, w których występuje model tak zwanej autonomii personalnej, a zatem związki mniejszości narodowych mają charakter publicznoprawny. Podobne założenia przyświecały także rozwiązaniom organizacyjnoprawnym występującym w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, co zostało również przedstawione. Jest to tylko jeden z wariantów pozycji prawnoustrojowej mniejszości narodowych w państwie, których ogólna charakterystyka także stanowi przedmiot opracowania. Węgry są też jedynym państwem, w którym występuje wieloszczeblowy polski samorząd narodowościowy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.