• Instytucja samorządu gospodarczego w prawie polskim na tle rozwiązań krajów europejskich

Instytucja samorządu gospodarczego w prawie polskim na tle rozwiązań krajów europejskich

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.2
Dominika Cendrowicz
Google Scholar Dominika Cendrowicz
Publikacja:

Abstrakt

W wyniku złożonych procesów historycznych w drugiej połowie XIX wieku w Europie Zachodniej i w Wielkiej Brytanii wykształciły się dwa modele samorządu gospodarczego: kontynentalny oraz anglosaski. W Polsce od chwili odzyskania niepodległości w 1918 roku toczył się spór o koncepcję samorządu. Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie samorządu gospodarczego nie pozwalają uznać go za część administracji publicznej w znaczeniu nauki prawa administracyjnego i odbiegają od tych obowiązujących w okresie międzywojennym. Przedmiotem publikacji jest analiza instytucji samorządu gospodarczego w prawie polskim na tle rozwiązań krajów europejskich. Publikacja odwołuje się także do rozwiązań obowiązujących w prawie polskim w międzywojniu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.