• Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?

Czy administracja publiczna musi wykonywać zadania z zakresu pomocy społecznej?

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.16
Stanisław Nitecki
Google Scholar Stanisław Nitecki
Publikacja:

Abstrakt

Administracja publiczna powołana jest do realizacji zadań przypisanych państwu, a zatem takich, które przekraczają możliwości członków wspólnoty składającej się na państwo. Jednym z takich zadań jest wspieranie osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokajać własnych potrzeb. Jego realizacja przez państwo wynika z zasady solidarności, która wspólnie z zasadą pomocniczości leży u podstaw wspierania tych, którzy nie są w stanie właściwie zadbać o własne potrzeby. Pomoc społeczna jest tą sferą aktywności społecznej, która może być zaspokajana mocą aktywności podmiotów indywidualnych, jednakże wspólnota po to utworzyła państwo, aby przy jego wykorzystaniu wspierać słabszych i tych, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Skoro pomoc społeczna jest zadaniem przypisanym wspólnotom, przy czym bez precyzyjnego wskazania, czy chodzi o wspólnoty lokalne, czy regionalne bądź o zasięgu ogólnokrajowym, oznacza to, że administracja obowiązana jest te zadania wykonywać. Wykonywanie zadań z tego zakresu może odbywać się przez samą administrację, ale także może ona zlecać je podmiotom niepublicznym. W tym zakresie podmioty będą wykonywały zadania leżące w gestii administracji i będą z nią współpracowały.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.