• Sprawozdanie z  wręczenia nagród w  konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz  z  dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18  maja 2018 roku

Sprawozdanie z  wręczenia nagród w  konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz  z  dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18  maja 2018 roku

DOI: https://doi.org/10.19195/0557-2665.65.19
Łukasz Stępkowski
Google Scholar Łukasz Stępkowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.