Tom 124 (2021)

Artykuły

Pozorność umowy o pracę w przypadku zatrudnienia zewnętrznego
Strony 11-21
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kognicja sądów w sprawach zatrudnienia osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy
Strony 23-34
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcja ochronna prawa pracy a zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego
Strony 35-46
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja sprostowania świadectwa pracy po wejściu w życie nowelizacji z dnia 16 maja 2019 roku
Strony 47-58
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane
Strony 59-69
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)
Strony 71-83
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada szybkości postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji k.p.c.
Strony 85-100
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo procesowe a materialne prawo pracy. Zagadnienia wybrane
Strony 101-112
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem „pro rata parte” na gruncie prawa karnego
Strony 115-127
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z rozważań o niektórych właściwościach typów zmodyfikowanych przestępstw
Strony 129-143
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag dotyczących obostrzenia kary na podstawie art. 57a § 1 k.k.
Strony 145-159
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Probacja w wykroczeniach — o potrzebie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu
Strony 161-174
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony
Strony 175-191
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w.
Strony 193-201
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka racjonalizacji kar za wykroczenia
Strony 203-217
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona małoletnich przed demoralizacją w kodeksie wykroczeń
Strony 219-232
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Quo vadis” tymczasowy areszcie? Czyli o tym, ile razy jednym przepisem można naruszyć Konstytucję
Strony 233-249
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O problemach ze stosowaniem przepisów dotyczących zakazu „reformationis in peius” przez sąd odwoławczy — studium przypadku
Strony 251-261
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF