Tom 112 (2018)

Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych
Strony 13 - 30
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym
Strony 31 - 45
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego
Strony 47 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.
Strony 67 - 77
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt: Zarys problematyki
Strony 79 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki
Strony 103 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej
Strony 117 - 140
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy
Strony 141 - 152
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane
Strony 153 - 163
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspólnikiem
Strony 165 - 179
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
Strony 181 - 198
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości
Strony 199 - 208
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
Strony 209 - 232
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA
Strony 233 - 243
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym
Strony 245 - 258
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF