• Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Słowo wstępne
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 13 - 14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dzieje Zakładu Historii Administracji
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 17 - 29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Historii Państwa i Prawa Polski
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 31 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 49 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–2015)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 68 - 82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytut Nauk Administracyjnych w siedemdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 85 - 92
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Początki Zakładu Nauki Administracji — jego teraźniejszość i przyszłość
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 93 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracja w Unii Europejskiej — podziały i postacie
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 105 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Specyfika odpowiedzialności pełniących funkcje publiczne i zajmujących wysokie stanowiska w administracji rządowej szczebla centralnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 115 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 127 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego — perspektywa historyczna i współczesna
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 149 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 161 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 165 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 177 - 191
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Prawa Administracyjnego — historia i współczesność
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 193 - 197
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 199 - 206
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 207 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Demokracja w niemieckim samorządzie gminnym
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 221 - 231
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 233 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 253 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Dialog sądów europejskich i jego konsekwencje
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 257 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 283 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 287 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 305 - 319
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 321 - 325
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytut Nauk Ekonomicznych
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 329 - 333
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Myśli Ekonomicznej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 335 - 336
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 337 - 350
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Contemporary economic crisis and applied methods of its overcoming
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 351 - 387
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakład Polityki Gospodarczej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 389 - 390
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 391 - 401
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sylwetki procesualistów
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 405 - 417
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 419 - 432
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości — zagadnienia wybrane
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 433 - 442
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o celach, metodach i kompetencji Unii Europejskiej do ujednolicania prawa prywatnego dotyczącego przepływu towarów
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 443 - 460
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonywanie zadań publicznych przez muzea jako przesłanka wyłączenia ochrony prawnoautorskiej informacji o zasobach publikowanych w Internecie
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 461 - 469
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) § 2 k.c.)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 471 - 485
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 487 - 505
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 507 - 523
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 525 - 540
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna?
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 541 - 558
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 559 - 570
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 571 - 580
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 581 - 597
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 599 - 611
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 613 - 621
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status zawodowy szefów służb specjalnych. Wybrane elementy
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 623 - 633
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o regulacji prawnej zatrudnienia osób zarządzających zakładem pracy
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 635 - 649
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 651 - 655
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 667 - 678
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 679 - 687
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p.)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 689 - 698
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 699 - 701
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2014)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 705 - 724
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niemcy w polskiej kulturze i myśli politycznej od schyłku XVIII w. do wybuchu II wojny światowej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 725 - 749
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 751 - 768
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 769 - 781
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryminalistyka na Uniwersytecie Wrocławskim (1946–2015)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 15 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Katedra Postępowania Karnego — tradycja i współczesność
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 23 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 23 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i  obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 53 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 77 - 108
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 111 - 118
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 119 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 133 - 151
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 153 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryptowaluty — nowy kierunek badań
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 165 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 181 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 199 - 214
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z rozważań o chuligańskim charakterze zachowań przestępnych w ujęciu polskiego prawa karnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 215 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o aktach przemocy i ich typach kwalifikowanych we francuskim prawie karnym
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 235 - 246
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 251 - 264
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 267 - 277
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 279 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucjonalizacja obowiązków jednostki w państwach Ameryki Łacińskiej może być wzorem do naśladowania?
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 307 - 324
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 325 - 336
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 337 - 351
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (1946–2015)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 355 - 374
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 375 - 394
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 395 - 408
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciężkie i oczywiste przekroczenie granic swobodnego uznania przez instytucje unijne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej UE
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 427 - 441
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 409 - 426
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta. Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 445 - 462
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Poszanowanie praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej — w stronę zapewnienia spójnego poziomu ochrony praw człowieka w Europie?
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 447 - 462
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 463 - 485
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadużycie pozycji dominującej na rynkach nowych technologii w prawie Unii Europejskiej — problemy teoretyczne i praktyczne
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 487 - 499
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie i zakres ochrony prawnej zabytków archeologicznych w prawie polskim i w prawie międzynarodowym
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 501 - 513
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 517 - 523
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 525 - 539
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O celowości kary grzywny za wykroczenia
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 541 - 549
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 551 - 561
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 563 - 572
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 575 - 586
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 587 - 602
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przesłanki prawomocności decyzji interpretacyjnych w teorii wykładni Jerzego Wróblewskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 603 - 627
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Solidarność jako propozycja przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 629 - 640
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 641 - 654
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki (2013–2015)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 657 - 664
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szkoła Prawa Austriackiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 665 - 667
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szkoła Prawa Francuskiego i francuskie studia magisterskie Master professionnel de Droit Européen et International des Affaires
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 669 - 676
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szkoła Prawa Hiszpańskiego
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 675 - 677
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niemiecko-Polska Szkoła Prawa (Wrocław–Berlin)
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 679 - 689
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Biblioteka Wydziałowa
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 691 - 707
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF