Tom 93 (2013)

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej
93, 2013, Strony 11 - 30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zagadnienia ogólne
93, 2013, Strony 33 - 46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
93, 2013, Strony 49 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne aspekty emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego
93, 2013, Strony 73 - 86
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce
93, 2013, Strony 89 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konkurencyjność przepadku przedmiotów a przepadku korzyści majątkowej
93, 2013, Strony 105 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 34/05: OSNKW 2006, nr 1, poz. 2
93, 2013, Strony 121 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efekty napływu inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju goszczącego
93, 2013, Strony 129 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michał Maciej Kostecki, Homo oeconomicus. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Warszawa 2011
93, 2013, Strony 143 - 147
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
93, 2013, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF