Tom 92 (2013)

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim
92, 2013, Strony 11 - 36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacja ochrony praw dziecka w Ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych
92, 2013, Strony 39 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. Lithuania?
92, 2013, Strony 57 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
92, 2013, Strony 75 - 84
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej
92, 2013, Strony 87 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe
92, 2013, Strony 109 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia
92, 2013, Strony 129 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.
92, 2013, Strony 149 - 153
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
92, 2013, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF