Artykuły:
Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech
Przegląd Prawa i Administracji, Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 215 - 226
Pobierz artykuł PDF