Artykuły:
Koniec państwa narodowego?
Przegląd Prawa i Administracji, 86, 2011, Strony 11 - 25
Pobierz artykuł PDF
Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 325 - 336
Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 93 - 101
Pobierz artykuł PDF