Artykuły:
Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 321 - 325
Pobierz artykuł PDF
Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 387 - 409
Pobierz artykuł PDF
Stosowanie dyrektywy Gazowej Unii Europejskiej do podmorskich części gazociągów importowych z państw trzecich – uwagi z punktu widzenia prawa międzynarodowego i Unijnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 10, 2019, Strony 189 - 207
Pobierz artykuł PDF