Artykuły:
Pełnomocnictwo handlowe — uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 89 - 108
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 119 - 149
Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 117 - 140
Pobierz artykuł PDF
Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 417-430
Pobierz artykuł PDF
Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 25-36
Pobierz artykuł PDF