Artykuły:
Czynności prawne dokonywane przez spółkę kapitałową a uchwały jej organów
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 71 - 88
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 45 - 62
Pobierz artykuł PDF
Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 525 - 540
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 47 - 65
Pobierz artykuł PDF
Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 475 - 487
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 99 - 119
Pobierz artykuł PDF
Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 13-24
Pobierz artykuł PDF