Artykuły:
Sfera publiczna, sfera prywatna i wolność religijna
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 205 - 213
Pobierz artykuł PDF
Trzy pojęcia wiary: epistemologiczne, moralne i religijne
Lectiones & Acroases Philosophicae, 1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie, Strony
Filozofia, metafilozofia, religia [z Janem Woleńskim rozmawia Damian Leszczyński]
Lectiones & Acroases Philosophicae, 1, 2008, Wiedza, wiara, uzasadnienie, Strony