Artykuły:
Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 115 - 132
Pobierz artykuł PDF