Artykuły:
Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią
Przegląd Prawa i Administracji, Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej, Strony 107 - 112
Pobierz artykuł PDF