Artykuły:
Koncepcja tożsamości konstytucyjnej: wymiar indywidualny, relatywny oraz zbiorowy
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 335 - 357
Pobierz artykuł PDF