Artykuły:
Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 195 - 209
Pobierz artykuł PDF