Artykuły:
Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 129 - 143
Pobierz artykuł PDF