Artykuły:
Operatywna wykładnia prawa w warunkach multicentryzmu
Przegląd Prawa i Administracji, Systemowość prawa, Strony 197 - 218
Pobierz artykuł PDF