Artykuły:
Wprowadzenie
Przegląd Prawa i Administracji, 99, 2014, Strony 9 - 10
Pobierz artykuł PDF
Zakład Polityki Gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 389 - 390
Pobierz artykuł PDF
Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 391 - 401
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorca — właściciel w społecznej gospodarce rynkowej
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 189 - 193
Pobierz artykuł PDF
Neoliberalna reforma emerytalna – po kilkunastu latach
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, Strony 287 - 306
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 290
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 14, 2013, Strony 143 - 146
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienia o doktorze Marcinie Winiarskim
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 15-17
Pobierz artykuł PDF