Artykuły:
Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 119 - 149
Pobierz artykuł PDF
Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 255 - 275
Pobierz artykuł PDF
Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 571 - 580
Pobierz artykuł PDF
Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA
Przegląd Prawa i Administracji, 112, 2018, Strony 233 - 243
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 527-536
Pobierz artykuł PDF
Prawo handlowe — między jednością a dualizmem prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 99-108
Pobierz artykuł PDF