Artykuły:
Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 177 - 189
Pobierz artykuł PDF
O celowości kary grzywny za wykroczenia
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 541 - 549
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki czynów przepołowionych
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 253 - 266
Pobierz artykuł PDF
Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 283 - 295
Pobierz artykuł PDF
Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, Strony 31 - 41
Pobierz artykuł PDF
Detention in petty offense cases
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 47 - 56
Pobierz artykuł PDF
Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 123 - 134
Pobierz artykuł PDF
The substitute forms of primary penalties executions within petty offenses
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 53 - 64
Pobierz artykuł PDF
Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach o wykroczenia
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 123 - 135
Pobierz artykuł PDF
O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 167-176
Pobierz artykuł PDF
Probacja w wykroczeniach — o potrzebie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 161-174
Pobierz artykuł PDF
Model orzecznictwa w sprawach o wykroczenia w Polsce Ludowej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 125-136
Pobierz artykuł PDF