Artykuły:
Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 235 - 244
Pobierz artykuł PDF
Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012, Strony 203 - 214
Pobierz artykuł PDF
Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 239 - 250
Pobierz artykuł PDF
Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 235 - 245
Pobierz artykuł PDF
Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF
The basics of applying a  pause in imprisonment
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 34, 2014, Strony 107 - 116
Pobierz artykuł PDF
„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 109 - 122
Pobierz artykuł PDF
Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, Strony 157 - 166
Pobierz artykuł PDF
Proceedings in the matter of a postponement of the execution of a sentence
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 115 - 124
Pobierz artykuł PDF
Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 73 - 82
Pobierz artykuł PDF
Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 46, 2017, Strony 71 - 81
Pobierz artykuł PDF
Reguły Nelsona Mandeli
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 48, 2018, Strony 169 - 182
Pobierz artykuł PDF
Fakultatywna podstawa odroczenia wykonania kary w kodyfikacji karnej z 1997 roku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 129-138
Pobierz artykuł PDF
The lack of technical conditions as an obstacle to commencing the implementation of penal and security measures in the electronic supervision system
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 105-114
Pobierz artykuł PDF
Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 193-201
Pobierz artykuł PDF
Przerwa w karze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Przegląd judykatów za lata 2020–2021
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 71-81
Pobierz artykuł PDF