Artykuły:
Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 277 - 285
Pobierz artykuł PDF
Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 559 - 570
Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 245 - 258
Pobierz artykuł PDF
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 151 - 167
Pobierz artykuł PDF
Instrumenty kontroli wzorców umownych w obrocie profesjonalnym
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 549 - 569
Pobierz artykuł PDF
Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 537-548
Pobierz artykuł PDF
Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 109-122
Pobierz artykuł PDF
Ubezpieczenia ustawowe w PRL jako instytucja ubezpieczeń w gospodarce centralnie planowanej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 187-200
Pobierz artykuł PDF