Artykuły:
Przegląd wybranych regulacji prawnych dotyczących pojęcia konsumenta na tle definicji konsumenta zawartej w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 165 - 203
Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 4589 k.p.c.
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 511-526
Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9-9
Pobierz artykuł PDF
O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 51-67
Pobierz artykuł PDF