Artykuły:
Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny art. 29 § 3 k.p.
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 689 - 698
Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy
Prawo, Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 7 - 25
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego
Prawo, 315/1, 2013, Strony 29 - 41
Pobierz artykuł PDF
Sytuacja prawna inspektora ochrony danych zatrudnionego w ramach stosunku pracy — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 573-589
Pobierz artykuł PDF